دوره بسته کل دروس + مشاوره تحصیلی | زبان ۱۴۰۳

توضیحات :

این بسته برای رتبه‌سازی در رشته منحصراً زبان طراحی شده. در این بسته درس زبان تخصصی طی یک دوره ۴۰ جلسه‌ای به‌طور کامل تدریس و بررسی می‌شود. به علاوه چهار درس عمومی هم برای گرفتن نمره بیست در چهار کلاس مجزا تدریس می‌شود تا داوطلب بتواند به راحتی با معدل عمومی ۲۰ و درصد بالای زبان تخصصی به رتبه ایده‌آل در آزمون ورود به دانشگاه دست یابد.
علاوه بر آن با شرکت در دوره مشاوره می‌توانید از خدمات مشاورین مجموعه (برنامه‌ریزی فردی و کارگاه مشاوره) استفاده کنید. کلاس‌های سالانه و مشاوره از ۲۶ تیر ماه آغاز شده و تا اواخر بهمن ماه ادامه دارد.

اساتید این دوره:

زبان اختصاصی: استاد زینعلی

ادبیات: دکتر عبدالمحمدی

عربی: استاد فلاح

دین و زندگی: دکتر کریمی ، استاد طنوریان – قابلیت انتخاب استاد بعد از ثبت‌نام

زبان: استاد زینعلی ، استاد مفتون – قابلیت انتخاب استاد بعد از ثبت‌نام

مشاوره: استاد آذر کیش، استاد اصلانی، استاد خوش سیما، استاد عسگری، دکتر محمودی، دکتر همت‌یار – قابلیت انتخاب استاد بعد از ثبت‌نام

 • زبان اختصاصی جامع سالانه استاد زینعلی ۱۴۰3

  استاد مرتضی زینعلی
  • زبان اختصاصی جامع سالانه استاد زینعلی ۱۴۰3
  • نام استاد: استاد مرتضی زینعلی
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/08
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۱۹:00 الی ۲0:45
 • ادبیات دوازدهم ۱۴۰۳

  دکتر علیرضا عبدالمحمدی
  • ادبیات دوازدهم دکتر عبدالمحمدی ۱۴۰۳
  • نام استاد: دکتر علیرضا عبدالمحمدی
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/03
  • ساعت شروع دوره: سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۹:۱۵ الی ۲۱:15
 • عربی دوازدهم ۱۴۰۳

  استاد میثم فلاح
  • عربی دوازدهم استاد فلاح ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد میثم فلاح
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/03
  • ساعت شروع دوره: سه‌شنبه ساعت 21:30 الی 23:30
 • دین و زندگی دوازدهم ۱۴۰۳ (قابلیت انتخاب استاد بعد از ثبت نام)

  دکتر محمد کریمی
  مهندس مصطفی طنوریان
  • دین و زندگی دوازدهم ۱۴۰۳ (قابلیت انتخاب استاد بعد از ثبت نام)
  • نام استاد: دکتر محمد کریمی
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/01
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه ها ساعت 19:15 الی 20:45
  • دین و زندگی دوازدهم ۱۴۰۳ (قابلیت انتخاب استاد بعد از ثبت نام)
  • نام استاد: مهندس مصطفی طنوریان
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/01
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه ها ساعت 19:15 الی 20:45
 • زبان انگلیسی دوازدهم ۱۴۰۳ (قابلیت انتخاب استاد بعد از ثبت نام)

  استاد مرتضی زینعلی
  استاد فرشید مفتون
  • زبان انگلیسی دوازدهم ۱۴۰۳ (قابلیت انتخاب استاد بعد از ثبت نام)
  • نام استاد: استاد مرتضی زینعلی
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/01
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۲۱:۰۰ الی ۲۳:۰۰
  • زبان انگلیسی دوازدهم ۱۴۰۳ (قابلیت انتخاب استاد بعد از ثبت نام)
  • نام استاد: استاد فرشید مفتون
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/01
  • ساعت شروع دوره: یکشنبه‌ها ساعت ۲۱:۰۰ الی ۲۳:۰۰
 • مشاوره جامع سالانه ۱۴۰3 (قابلیت انتخاب مشاور بعد از ثبت نام)

  دکتر بهروز محمودی
  دکتر حسن همت‌یار
  استاد سارنگ عسگری
  استاد مجید آذرکیش
  استاد محمدرضا اصلانی
  استاد میثم خوش سیما
  • مشاوره جامع سالانه ۱۴۰3 (قابلیت انتخاب مشاور بعد از ثبت نام)
  • نام استاد: دکتر بهروز محمودی
  • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۲/۰۴/۲۹
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۰۰
  • مشاوره جامع سالانه ۱۴۰3 (قابلیت انتخاب مشاور بعد از ثبت نام)
  • نام استاد: دکتر حسن همت‌یار
  • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۲/۰۵/۰۵
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۰۰
  • مشاوره جامع سالانه ۱۴۰3 (قابلیت انتخاب مشاور بعد از ثبت نام)
  • نام استاد: استاد سارنگ عسگری
  • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۲/۰۴/۲۹
  • ساعت شروع دوره: پنجشنبه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۳۰
  • مشاوره جامع سالانه ۱۴۰3 (قابلیت انتخاب مشاور بعد از ثبت نام)
  • نام استاد: استاد مجید آذرکیش
  • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۲/۰۴/۲۳
  • ساعت شروع دوره: جمعه‌ها ساعت ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰
  • مشاوره جامع سالانه ۱۴۰3 (قابلیت انتخاب مشاور بعد از ثبت نام)
  • نام استاد: استاد محمدرضا اصلانی
  • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۲/۰۴/۲۹
  • ساعت شروع دوره: جمعه‌ها ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲:۰۰
  • مشاوره جامع سالانه ۱۴۰3 (قابلیت انتخاب مشاور بعد از ثبت نام)
  • نام استاد: استاد میثم خوش سیما
  • تاریخ شروع دوره: ۱۴۰۲/۰۴/۳۰
  • ساعت شروع دوره: جمعه‌ها ساعت ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰
خرید دوره
قیمت درس
11,840,000 تومان
قیمت با تخفیف

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.