دوره تعلیم و تربیت اسلامی «ویژه کنکور فرهنگیان»

توضیحات :

در این دوره تجربه، تخصص، و علم همه دست به دست هم داده تا با طراحی یک دوره آموزش مهارت معلمی شما را در بدست آوردن ۴۰ درصد از نمره لازم برای موفقیت در آزمون فرهنگیان کمک کند.
۱. تدریس مفهومی و خط به خط هر سه فصل کتاب معرفی شده از سازمان سنجش‌های قرائتی و درس‌های هشتم تا دوازدهم کتاب دین و زندگی دهم و درس‌های یازدهم و دوازدهم کتاب دین و زندگی یازدهم به شکل تستی و مفهومی در هشت جلسه‌ی دو ساعته
۲. در پایان هر فصل سوالات چهار گزینه‌ایی قرار داده شده که برای سنجش و آموزش بهتر و تثبیت یادگیری مطالب، بررسی و تحلیل خواهد شد.
۳. بعد از پایان تدریس سه فصل کتاب آزمون برگزار خواهد شد.
۵. این دوره برای تمام دانش‌آموزانی رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی که متقاضی شرکت در کنکور فرهنگیان هستند مناسب است.

دکتر کریمی
تاریخ شروع دوره: 1402/12/6
ساعت آموزش: یکشنبه‌ها ساعت ۲۱:۱۵ الی ۲۳:۰۰
خرید دوره
قیمت درس
قیمت منطقه ۱ 900,000 تومانقیمت منطقه ۲ 860,000 تومانقیمت منطقه ۳ 810,000 تومان

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.