دوره کلاس آنلاین فیزیک پایه کنکور ۱۴۰۳

توضیحات :

فیزیک علم قوانین حاکم بر طبیعت است. فیزیک از مفاهیمی مانند انرژی، نیرو، جرم، بار الکتریکی، جریان الکتریکی، میدان الکتریکی، الکترومغناطیس، فضا، زمان، اتم و نورشناسی استفاده می‌کند. اگر به‌طور وسیع‌تر سخن بگوییم، هدف اصلی علم فیزیک بررسی و تحلیل طبیعت است و همواره این علم در پی آن است که رفتار طبیعت را در شرایط گوناگون درک و پیش‌بینی کند.در این دوره فیزیک پایه به صورت جامع و کامل تدریس میشود.

 • استاد محمودرضا ذهبی

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/04
  • ساعت شروع دوره: چهارشنبه‌ها ساعت ۱۷:۱۵ الی ۱۹:۱۵
  • توضیحات:
  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  1/550/000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  1/480/000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  1/400/000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • استاد مهدی یحیوی

  مشاهده جلسه اول
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/04
  • ساعت شروع دوره: چهارشنبه‌ها ساعت 17:15 الی ۱۹:۱۵
  • توضیحات:
  • دانلود فایل PDF
  قیمت
  تومان
  تومان
  قیمت منطقه یک
  1/550/000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه دو
  1/480/000 تومان
  تومان
  قیمت منطقه سه
  1/400/000 تومان
  تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

  ثبت نام در این دوره
 • استاد محمودرضا ذهبی
  استاد مهدی یحیوی
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/04
  • ساعت شروع دوره: چهارشنبه‌ها ساعت ۱۷:۱۵ الی ۱۹:۱۵
  • قیمت دوره
   تومان
   تومان
  • قیمت منطقه یک
   1/550/000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   1/480/000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   1/400/000 تومان
   تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

  ثبت نام در این دوره
  • تاریخ شروع دوره: 1402/05/04
  • ساعت شروع دوره: چهارشنبه‌ها ساعت 17:15 الی ۱۹:۱۵
  • قیمت دوره
   تومان
   تومان
  • قیمت منطقه یک
   1/550/000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه دو
   1/480/000 تومان
   تومان
  • قیمت منطقه سه
   1/400/000 تومان
   تومان

  به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود.

  ثبت نام در این دوره
 • .