دوره کلاس آنلاین هندسه نکته و تست + آموزش استاد ناصر ۱۴۰۳

توضیحات :
 • هندسه نکته و تست ۱۴۰۳

  استاد حمید ناصر
  • هندسه نکته و تست ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد حمید ناصر
  • تاریخ شروع دوره: 1402/12/21
  • ساعت شروع دوره: دوشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰
 • هندسه کاموا ۱۴۰۳

  استاد حمید ناصر
  • هندسه کاموا ۱۴۰۳
  • نام استاد: استاد حمید ناصر
  • تاریخ شروع دوره: 1402/10/27
  • ساعت شروع دوره: چهارشنبه‌ها ساعت 11:15 الی ۱۴:۰۰
خرید دوره
قیمت درس
2,400,000 تومان
قیمت با تخفیف

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.