دوره فارسی ۳ امتحان نهایی دوازدهم ۱۴۰۳

توضیحات :
دکتر عبدالمحمدی
تاریخ شروع دوره: 1403/02/11
ساعت آموزش: سه‌شنبه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۱:۳۰
خرید دوره
قیمت درس
270,000 تومان

به مبلغ فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.