دوره کلاس آنلاین هندسه دوازدهم کنکور ۱۴۰۳

توضیحات :

اگر مهمترین هدف آموزش ریاضی را پرورش تفکر ریاضی بدانیم، دیگر استفاده افراطی از فرمولها، الگوریتمها، قواعد و دستورها بدون آگاهی از چگونگی و چرایی عملکردآنها، جایگاهی درآموزش ریاضی مدرسه ای نخواهد داشت. فرایندهایی مانند استدلال، تعمیم، حل مسئله، طرح مسئله و موضوعاتی نظیر مسائل باز پاسخ، بازنمایی های چندگانه و گفتمان ریاضی نقش مهمی در پرورش تفکر ریاضی دانش آموزان دارد. در این دوره هندسه دوازدهم به صورت جامع و کامل تدریس می‌شود.

استاد ناصر
تاریخ شروع دوره: 1402/04/26
ساعت آموزش: دوشنبه ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
خرید دوره
قیمت درس
رایگان
قیمت منطقه اول 1/550/000 تومانقیمت منطقه دوم 1/480/000 تومانقیمت منطقه سوم 1/400/000 تومان

به مبلغ فوق 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود

.