استاد ابوالفضل قاضی

استاد ابوالفضل قاضی

تحصیلات:
کارشناس ارشد ادبیات

سوابق تدریس:
۲۷ سال سابقه تدریس
همکاری با مدارس :فرهنگ مناطق ۱,۲,۶,۷,۱۰,۱۳,۱۶و فرهنگ فائزون و خرد و فرزانگان و…

تالیفات:
کتاب جامع میکرو نقره ای علوم و فنون گاج
علوم و فنون ۳ خیلی سبز
ناظر محتوایی علوم و فنون ۱و۲ خیلی سبز
همکاری با چندکنکور ادبیات تخصصی خیلی سبز و کنکوریوم مهرو ماه
هفت خان قافیه و عروض
عروض و قافیه نکته باز خیلی سبز
آرایه های ادبی مهروماه
هفت خان تاریخ ادبیات و سبک شناسی
ناظر و همکاری با فصل آزمون خیلی سبز (گروه مولفان )
طراح ادبیات تخصصی گزینه دو ازسال ۹۴ تا کنون
همکاری در آزمون خیلی سبز و…

اطلاعات بیشتر
شما میتوانید جهت ثبت نام در کلاس های درس استاد ابوالفضل قاضی از بخش زیر اقدام کنید

کلاس های استاد ابوالفضل قاضی

اساتید تام‌لند با سبکی متفاوت در هر قدم‌ از مسیر کنکور همراه شما هستند

استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
.