استاد مهری

استاد بنفشه مهری

سوابق تدریس

۱۰ سال سابقه تدریس

رزومه مدرس

دانش آموخته کارشناسی طراحی صنعتی
دانش آموخته کارشناسی ارشد پژوهش هنر از دانشگاه هنر تهران
دانش آموخته دکتری پژوهش هنر از دانشگاه هنر تهران

اطلاعات بیشتر
شما میتوانید جهت ثبت نام در کلاس های درس استاد بنفشه مهری از بخش زیر اقدام کنید

کلاس های استاد بنفشه مهری

اساتید تام‌لند با سبکی متفاوت در هر قدم‌ از مسیر کنکور همراه شما هستند

تاریخ شروع دوره: 1402/08/11
پنجشنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۹:۰۰
.