استاد حامد اسماعیلی

استاد حامد اسماعیلی

تحصیلات استاد

لیسانس مهندسی شیمی دانشگاه تهران
فوق لیسانس مهندسی انرژی دانشگاه شریف

 

سوابق تدریس

سابقه تدریس در مدارس : فرزانگان ۱ ( ۵ سال ) ؛ حلی ۱۰ ( ۵ سال ) ؛ حلی ۵ ( ۳ سال ) ؛ حلی ۸ ( ۲ سال )
مدرس رتبه های برتر کنکورهای سال های اخیر
۱۷ سال سابقه تدریس

اطلاعات بیشتر
شما میتوانید جهت ثبت نام در کلاس های درس استاد حامد اسماعیلی از بخش زیر اقدام کنید

کلاس های استاد حامد اسماعیلی

اساتید تام‌لند با سبکی متفاوت در هر قدم‌ از مسیر کنکور همراه شما هستند

استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
.