استاد سجاد موسوی زاده

استاد سجاد موسوی زاده

تحصیلات استاد

دانشجوی رشته بازیگری و کارگردانی دانشگاه تهران

 

رزومه استاد

کارگردانی وایفای نقش درنمایش
مانوری برای چند ذهن خاکستری وکسب جایزه نخست ومنتخب جشنواره استانی البرز
۱۳۹۸

ایفای نقش در نمایش خواهران پیرس در سالن سمندریان دانشکده هنرهای زیبا
۱۳۹۸

دستیار کارگردان اصلی در فیلم کوتاه
گزارش یک اخراج
برنده جایزه:بهترین کارگردانی_بهترین بازیگر زن_طراحی صحنه_هئیت داوران و…. درجشنواره نهال دانشجویی
۱۳۹۸

کارگردانی فیلم کوتاه تف
۱۳۹۹

کارگردانی فیلم کوتاه
تقلید مردمک
۱۳۹۹

دستیار کارگردانی درفیلم کوتاه ظن،برنده چندین جایزه بین المللی
۱۴۰۰

دستیار کارگردانی فیلم کوتاه کندو
۱۴۰۰

کارگردانی فیلم کوتاه
بدون مردن،برنده جایزه جشنواره 60SIFF Official selection laurel leaves ومنتخب‌جشنواره autonomotormenthek
۱۴۰۰

فلمبردار و
مدیریت استودیو شبکه اینترنتی دانشگاه تهران
۱۴۰۱

کارگردانی نمایش
خرده جنایات زناشوهری درپروژه کارگردانی دانشکده هنرهای زیبا واجرا درسالن سمندریان
۱۴۰۱

برگزاری چندین ورکشاپ بازیگری ازمون عملی حضوری

اطلاعات بیشتر
شما میتوانید جهت ثبت نام در کلاس های درس استاد سجاد موسوی زاده از بخش زیر اقدام کنید

کلاس های استاد سجاد موسوی زاده

اساتید تام‌لند با سبکی متفاوت در هر قدم‌ از مسیر کنکور همراه شما هستند

.