استاد علیرضا ابوالقاسمی

استاد علیرضا ابوالقاسمی

تحصیلات استاد

مهندس صنایع (تولید صنعتی)

سوابق تدریس

مدرس شبکه آموزش

۴۰ مدرسه در تهران، کوشش، هما، همگامان، متانت، برهان، اندیشه و خود، سرآمد، حنانه، آذر، بهارستان، نقش نو، طلوع سبز،

آموزش‌گاه‌ها: همگامان شهریار و اندیشه، متانت فردیس، بهارستان و بعثت کوچ و پژوهندگان، مطهری و هستی کرمان، سلام قزوین، استاد پروازی

استان های: کرمان : ۱۵ سال، قزوین: ۱۵ سال، گرگان: ۵ سال، زاهدان: ۴ سال، بم: ۳ سال

تالیفات

مجموع تست های شیمی، انتشارات نوبل، مرجع

 

 

اطلاعات بیشتر
شما میتوانید جهت ثبت نام در کلاس های درس استاد علیرضا ابوالقاسمی از بخش زیر اقدام کنید

کلاس های استاد علیرضا ابوالقاسمی

اساتید تام‌لند با سبکی متفاوت در هر قدم‌ از مسیر کنکور همراه شما هستند

داده ای یافت نشد
.