استاد آخوندی

استاد علی اکبر آخوندی

تحصیلات:
کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی
دانشجوی دکترای روان شناسی تربیتی

سوابق تدریس:
تدریس در مدارس برتر تهران: فرهنگ، رفاه، عالمه حلی، روزبه، احسان، هاتف، مدرس، تالش، دانش، نور، نوید صالحین و ..

رزومه:
مدیر گروه دروس انسانی و دروس عمومی موسسه گزینه دو
مسؤل درس و طراح فلسفه و منطق آزمون‌‌های خیلی سبز

تالیفات:
مولف کتاب جمع بندی فلسفه و منطق دوازدهم انتشارات خوشخوان
مولف کتاب بانک نهایی فلسفه ۱ انتشارات خیلی سبز
مولف کتاب بانک نهایی منطق انتشارات خیلی سبز
مولف کتاب جیبی فلسفه و منطق جامع انتشارات خیلی سبز
مولف کتاب جمع بندی فلسفه و منطق جامع انتشارات خیلی سبز

اطلاعات بیشتر
شما میتوانید جهت ثبت نام در کلاس های درس استاد علی اکبر آخوندی از بخش زیر اقدام کنید

کلاس های استاد علی اکبر آخوندی

اساتید تام‌لند با سبکی متفاوت در هر قدم‌ از مسیر کنکور همراه شما هستند

استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
.