استاد امیری

استاد محمدرضا امیری

تحصیلات
کارشناسی ریاضیات و کاربردها

کارشناسی ارشد آموزش ریاضی

تالیفات

کتاب جامع ریاضی انسانی مُنیاز

کتاب جامع ریاضی انسانی کاگو

کتاب بیسترس ریاضی و آمار دهم کاگو

کتاب تست ریاضی و آمار دهم و یازدهم مهروماه

کتاب لقمه تابع و معادلات انتشارات مهروماه

کتاب اول پایه دوازدهم، یازدهم و دهم انتشارات کانون فرهنگی آموزش(قلم‌چی)

طراح سوالات آزمون های تک درس(پیشرفته) قلم‌چی

عضو هیأت تالیف مجله برهان(تنها مجله تخصصی ریاضی در ایران)

عضو هیأت علمی انتشارات مهروماه

سوابق تدریس
مدرس برترین مدارس تهران و شهرستان؛ پرستو، فرهنگ، مهرمینو، امام جواد، حامد، سلمان، مهدوی، سرای دانش، مصباح علم، ایران زمین، امام موسی صدر، رجا، مبتکران، دبیر، ابن سینا،آیندگان، ستارگان درخشان(اهواز)،معراج اندیشه(قزوین)، نگرش(شیراز) و …

اطلاعات بیشتر
شما میتوانید جهت ثبت نام در کلاس های درس استاد محمدرضا امیری از بخش زیر اقدام کنید

کلاس های استاد محمدرضا امیری

اساتید تام‌لند با سبکی متفاوت در هر قدم‌ از مسیر کنکور همراه شما هستند

استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
.