استاد محمودرضا ذهبی

تحصیلات:
کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه صنعتی اصفهان
کارشناسی فیزیک کاربردی از دانشگاه صنعتی اصفهان
فارغ‌التحصیل دبیرستان البرز

سوابق تدریس:
مدارس : فرزانگان، ابوریحان، نگرش، اندیشه‌سازان و مدارس مناطق 1، 3 و 6 تهران

تالیفات:
فیزیک را باهم بخوانیم (انتشارات فائق)
فیزیک پیش دانشگاهی (انتشارات دریافت)
هزار نکته- هزارتست (انتشارات آیندگان)

اطلاعات بیشتر
شما میتوانید جهت ثبت نام در کلاس های درس استاد محمودرضا ذهبی از بخش زیر اقدام کنید

کلاس های استاد محمودرضا ذهبی

اساتید تام‌لند با سبکی متفاوت در هر قدم‌ از مسیر کنکور همراه شما هستند

استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
.