استاد میثم خوش سیما

تحصیلات:
کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس

سوابق تدریس:
مشاور آموزشگاه و مدارس معتبر تهران از جمله رازی،ابرارنو،دکترحسابی(م۳) ،مجموعه مدارس دانشجو ،آرهاشم،قلمچی،سماء ، اندیشه خوارزمی ، عرفان،صبح دانش،قوی فکر،نیک اندیشان نوین و …

 

تالیفات:
دفتربرنامه ریزی “بهترین باش”
نقشه گنج “راهبرد کنکور سراسری”

اطلاعات بیشتر
شما میتوانید جهت ثبت نام در کلاس های درس استاد میثم خوش سیما از بخش زیر اقدام کنید

کلاس های استاد میثم خوش سیما

اساتید تام‌لند با سبکی متفاوت در هر قدم‌ از مسیر کنکور همراه شما هستند

استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
.