استاد پیمان‌ بیگدلی

تحصیلات:
کارشناسی ارشد زبان آلمانی

سوابق تدریس:
تدریس در مدارس: فرهنگ ۷، فرزانگان ۱، فرهنگ ۱۰، فرهنگ ۱۳، اندیشه خرد، ثامن، امام جعفر صادق (ع)، ماهور، مهرآیین، مهرنامی، نرجس، اوج، نوآور، جامی،

تالیفات:
همکاری در تالیف کتاب: انتشارات صفر کلوین، مهروماه، بیست، گلواژه
طراحی تست در گزینه ۲
برنامه های تلویزیونی گزینه جوان، کارنامه ۲۰، فرصت برابر

اطلاعات بیشتر
شما میتوانید جهت ثبت نام در کلاس های درس استاد پیمان‌ بیگدلی از بخش زیر اقدام کنید

کلاس های استاد پیمان‌ بیگدلی

اساتید تام‌لند با سبکی متفاوت در هر قدم‌ از مسیر کنکور همراه شما هستند

تاریخ شروع دوره: 1403/05/01
دو شنبه‌ها ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
تاریخ شروع دوره: 1403/05/01
دو شنبه‌‌ها ساعت ۱۷:۱۵ الی ۱۹:۰۰
استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
.