گروه اساتید

اطلاعات بیشتر
شما میتوانید جهت ثبت نام در کلاس های درس گروه اساتید از بخش زیر اقدام کنید

کلاس های گروه اساتید

اساتید تام‌لند با سبکی متفاوت در هر قدم‌ از مسیر کنکور همراه شما هستند

تاریخ شروع دوره: 1403/03/02
چهارشنبه ساعت ١٨:٣٠ الي ٢١:٣٠
تاریخ شروع دوره: 1403/02/31
دوشنبه ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰
تاریخ شروع دوره: 1402/10/00
جمعه‌ها ساعت ۲۰:۰۰ الی ۲۱:۳۰
استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
پکیج دروس
استاد: گروه اساتید
تاریخ شروع دوره: به زودی اعلام می‌شود
به زودی اعلام می‌شود
پکیج دروس
استاد: گروه اساتید
تاریخ شروع دوره: به زودی اعلام می‌شود
به زودی اعلام می‌شود
پکیج دروس
استاد: گروه اساتید
تاریخ شروع دوره: به زودی اعلام می‌شود
به زودی اعلام می‌شود
پکیج دروس
استاد: گروه اساتید
تاریخ شروع دوره: به زودی اعلام می‌شود
به زودی اعلام می‌شود
پکیج دروس
استاد: گروه اساتید
تاریخ شروع دوره: به زودی اعلام می‌شود
به زودی اعلام می‌شود
پکیج دروس
استاد: گروه اساتید
تاریخ شروع دوره: به زودی اعلام می‌شود
به زودی اعلام می‌شود
تاریخ شروع دوره: به زودی اعلام میشود
به زودی اعلام میشود
استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
تاریخ شروع دوره: ۲ و ۴ تیر ماه
شنبه ۲تیر ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ - دوشنبه ۴ تیر ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰
استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
تاریخ شروع دوره: ۲۵، ۲۶، ۲۷، و۲۸ خرداد ماه
جمعه ۲۵ خرداد ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۹:۰۰ - شنبه ۲۶ خرداد ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰ - یکشنبه ۲۷ خرداد ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰ - دوشنبه ۲۸ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰
تاریخ شروع دوره: ۳، ۴ و ۵ تیر ماه
یکشنبه ۳ تیر ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰ - دوشنبه ۴ تیر ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ - سه‌شنبه ۵ تیر ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰
استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
تاریخ شروع دوره: ۲۸، ۲۹ و ۳۰ خرداد ماه
دوشنبه ۲۸ خرداد ساعت ۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰ - سه‌شنبه ۲۹ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰ - چهارشبه ۳۰خرداد ساعت ۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰
استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
استاد: گروه اساتید
تاریخ: هر درس متغیر می‌باشد
ساعت: هر درس متغیر می‌باشد
تاریخ شروع دوره: ۴ و ۵ تیر ماه
دوشنبه ۴ تیر و سه‌شنبه ۵ تیر ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۲:۰۰
.